Bakgrunn

Prosjektet skal utvikle og prøve ut et aktivitetsprogram, og finne ut hvordan tilbudet kan driftes og finansieres på sikt. Bydelen, Stiftelsen Drivhuset, Økologisk Norge og OsloMet er viktige samarbeidspartnere.

Målet er å utvikle en samarbeidsmodell og en økonomisk bærekraftig driftsmodell. Prosjektet skal samtidig kartlegge hva som må til av rehabilitering på hus og eiendom, og søke om midler til dette.

Hvem står bak prosjektet?

Biermannsgården er eid av De Biermannske legater. Styret i De Biermannske legater ønsker å utvide aktiviteten på huset og har inngått et samarbeid med SoCentral for å få til dette. SoCentral er et ideelt selskap som jobber for et mer bærekraftig samfunn.

Programstyret for prosjektet har medlemmer fra Løkkebakken Vel og nabolaget, legatets styre, Sagene Ungdomsråd, Sentralen, Økologisk Norge, Stiftelsen Drivhuset og OsloMet.


Prosjekt Biermannsgården støttes av Sparebankstiftelsen DNB.
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image