Hvordan kan du bidra

En viktig del av prosjektet er å mobilisere og spille på lag med lokale krefter og initiativtakere. Hvis du har innspill, idéer og lyst til å bidra vil vi gjerne høre fra deg!

Send oss en e-post på biermannsgarden@socentral.no. Du får da kontakt med Mette Øines Habberstad og Sofie Furu i SoCentral.