Prosjekt Biermannsgården

Hvem står bak prosjektet?

De Biermannske legater eier Biermannsgården. Styret i De Biermannske legater ønsker å utvide aktiviteten og har inngått et samarbeid med SoCentral for å få til dette. SoCentral er et ideelt selskap som jobber for et mer bærekraftig samfunn. De har fått et tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB for gjennomføring av prosjektet, og vil samarbeide tett med legatet, bydelen og dagens leietaker, Stiftelsen Drivhuset, i gjennomføringen av prosjektet.

Hva er målet med prosjektet?

Prosjektet skal utvikle og prøve ut et mulig program av kultur- og kunnskapsaktiviteter i Biermannsgården på Sagene, slik at dette unike kulturminnet blir en enda mer inspirerende og lærerik møteplass for barn, barnehager, skoler og besøkende. Prosjektet skal også finne ut hvordan tilbudet kan driftes og finansieres, slik at en rehabilitering av Biermannsgården kan gjennomføres.


Hvordan kan jeg bidra?

En viktig del av prosjektet er å mobilisere og spille på lag med lokale krefter og initiativtakere. Hvis du har innspill og idéer til hvordan Biermannsgården kan bli et enda viktigere sted for alle som bor i bydelen vil vi gjerne høre fra deg. Send oss gjerne en e-post til biermannsgarden@socentral.no! Du får da kontakt med Mette Øines Habberstad, Marie Harbo Dahle og Thomas Berman, som holder i prosjektet.