Prosjekt Biermannsgården

Hva skjer i Biermannsgården?

I denne verneverdige gården har det vært tilbud til barn og unge på Sagene siden 1800-tallet. I dag finner du musikkverksted for barn, som arrangeres av Stiftelsen Drivhuset.

Fra og med sommeren 2021 og utover høsten vil det komme til enda flere aktiviteter og tilbud på huset for barn og unge, og dere er hjertelig velkomne - sammen skal vi finne ut hvordan Biermannsgården kan være en inspirerende, inkluderende og lærerik møteplass for både barn, unge og nabolaget.


Vil du ha oppdateringer og invitasjoner til det som skjer i Biermannsgården framover? Følg oss på Facebook, og meld deg på epostlisten vår!

Hva er målet med prosjektet?

Prosjektet skal utvikle og prøve ut et aktivitetsprogram, og finne ut hvordan tilbudet kan driftes og finansieres på sikt. Bydelen, Stiftelsen Drivhuset, Økologisk Norge og OsloMet er viktige samarbeidspartnere.

Målet er å utvikle en samarbeidsmodell og en økonomisk bærekraftig driftsmodell. Prosjektet skal samtidig kartlegge hva som må til av rehabilitering på hus og eiendom, og søke om midler til dette.

Hvordan kan jeg bidra?

En viktig del av prosjektet er å mobilisere og spille på lag med lokale krefter og initiativtakere. Hvis du har innspill, idéer og lyst til å bidra vil vi gjerne høre fra deg!

Send oss en e-post på biermannsgarden@socentral.no. Du får da kontakt med Mette Øines Habberstad og Sofie Furu i SoCentral.

Hvem står bak prosjektet?

Biermannsgården er eid av De Biermannske legater. Styret i De Biermannske legater ønsker å utvide aktiviteten på huset og har inngått et samarbeid med SoCentral for å få til dette. SoCentral er et ideelt selskap som jobber for et mer bærekraftig samfunn.

Programstyret for prosjektet har medlemmer fra Løkkebakken Vel og nabolaget, legatets styre, Sagene Ungdomsråd, Sentralen, Økologisk Norge, Stiftelsen Drivhuset og OsloMet.


Prosjekt Biermannsgården støttes av Sparebankstiftelsen DNB.