Biermannsgården
Et nabolagshus for barn og unge

Biermannsgården utvikles

I denne verneverdige gården har det vært tilbud til barn og unge på Sagene siden 1800-tallet. Legatet som eier Biermannsgården og det ideelle selskapet SoCentral har jobbet sammen med nabolaget og barn og unge for å finne ut hvordan dette kan bli et inkluderende, urbant grendehus. November 2021 offentliggjorde Sparebankstiftelsen DNB at de gir 7,4 millioner kroner til istandsetting av dette unike kulturminnet. I tillegg har Byantikvaren og Stiftelsen UNI bidratt. 

Arbeidet med å istandsette husene ledes av Fortidsminneforeningen og startet august 2022, det vil pågå over de neste tre årene. Parallellt med istandsettingen vil vi fortsette å teste ut aktiviteter for barn og unge, og etablere en varig driftsmodell. Er du interessert i å være med å utvikle et tilbud for barn og unge på Sagene vil vi gjerne høre fra deg!

 Vil du ha oppdateringer og invitasjoner til det som skjer i Biermannsgården framover?