Biermannsgården
Et grendehus for barn og unge

Hva skjer i Biermannsgården?

I denne verneverdige gården har det vært tilbud til barn og unge på Sagene siden 1800-tallet. Legatet som eier Biermannsgården og det ideelle selskapet SoCentral har jobbet sammen med nabolaget og barn og unge for å finne ut hvordan dette kan bli et inkluderende, urbant grendehus. November 2021 offentliggjorde Sparebankstiftelsen DNB at de gir 7,4 millioner kroner til istandsetting av dette unike kulturminnet. Det utgjør 2/3 av behovet.

Arbeidet med å fullfinansiere en istandsettelse fortsetter i 2022. Vi jobber nå sammen med byantikvar for å planlegge oppstart av istandsetting av husene, og vil dele tidslinje for dette så snart vi har den klar. Ambisjonen er at det fortsatt kan være noe aktivitet i huset mens arbeidene pågår.

Vil du ha oppdateringer og invitasjoner til det som skjer i Biermannsgården framover?