Status istandsetting 

Følg utviklingen her

Her oppdaterer vi status for arbeidene med å sette husene i stand. Fortidsminneforeningen er prosjektleder for arbeidet som foregår fra august 2022 og de neste tre årene. Under er en status for arbeidet fra oppstart høsten 2022 og frem til og med ut 2023. Byggmester Nerli er ansvarlig firma i denne fasen.  

Bildet gir overblikk over husene og hvordan de er nummerert: Hus I, Hus II og Hus III. 

Status juli - oktober 2023: Se Før og etter bildene i karusellen


Les om istandsettingen

Hvordan jobbes det med istandsettingen av byggene, hvem er involvert og hva er fremdriften? Fortidsminneforeningen har laget en fin sak om det og byggets historie. Les saken deres: https://fortidsminneforeningen.no/aktuelt/biermannsgarden-i-oslo/


Status januar - juli 2023:Status ut desember 2022: