Status istandsetting

Følg utviklingen her

Her oppdaterer vi status for arbeidene med å sette husene i stand. Fortidsminneforeningen er prosjektleder for arbeidet som foregår fra august 2022 og de neste tre årene. Under er en status for arbeidet ut desember 2022. Byggmester Nerli er ansvarlig firma i denne fasen.

Status ut desember 2022:

 • Blikkenslager ferdigstilt arbeid med piper, luftekanal og beslag mellom hus 2 og 3.

 • Restaurering av vinduer i hus 3 er ferdig

 • Taktekking hus 2 og 3 ferdig.

 • Forsterkning av takås i hus 3.

 • Drenering på nordsiden av bygningene er unnagjort

 • Den store rota fra asketreet er gravd løs og fjernet.

 • Det skal planeres på nordsiden for å unngå vann inn mot huset.

 • Vinduene på nordsiden av det grå huset, hus III, er ferdig og satt inn.

 • Sammen med håndverkere ser vi på skader i laftverket og kledningen for å planlegge neste års arbeid. Det samme gjelder vinduer i hus II og hus III.

 • Opprydding ute.

Oversiktsbilde av Biermannsgården

Her får du overblikk over husene og hvordan de er nummerert: Hus I, Hus II og Hus II

Uke 40

 • Blikkenslager ferdigstiller arbeid med piper, luftekanal og beslag mellom hus 2 og 3.

 • Taktekking hus 2 og 3 fortsetter.

 • Forsterkning av takås i hus 3.


Uke 41

 • Takarbeid ferdigstilles.

 • Restaurering av vinduer i hus 3.

 • Fredag 14.10 fjernes stillaser.

 • Opprydding ute.


Uke 42

 • Gravearbeid på nordsiden av hus 2 og 3 samt vestsiden av hus 3.