Status istandsetting

Følg utviklingen her

Her oppdaterer vi status for arbeidene med å sette husene i stand. Fortidsminneforeningen er prosjektleder for arbeidet som foregår fra august 2022 og de neste tre årene. Under er en status for arbeidet fra oppstart høsten 2022 og frem til og med juli 2023. Byggmester Nerli er ansvarlig firma i denne fasen.

Bildet gir overblikk over husene og hvordan de er nummerert: Hus I, Hus II og Hus III

Status januar - juli 2023:


 • Reparasjon av laftverk i hus 1

 • Reparasjon av laftverk i hus 2

 • Reparasjon av gulv i sal i hus 2 (perioden 27.02.2023 til 05.04.2023.)

 • Istandsetting av vinduer (løpende og på kurs)

 • Malearbeider utvendig, alle hus (sommer, tidlig høst)

Status ut desember 2022:

 • Blikkenslager ferdigstilt arbeid med piper, luftekanal og beslag mellom hus 2 og 3.

 • Restaurering av vinduer i hus 3 er ferdig

 • Taktekking hus 2 og 3 ferdig.

 • Forsterkning av takås i hus 3.

 • Drenering på nordsiden av bygningene er unnagjort

 • Den store rota fra asketreet er gravd løs og fjernet.

 • Det skal planeres på nordsiden for å unngå vann inn mot huset.

 • Vinduene på nordsiden av det grå huset, hus III, er ferdig og satt inn.

 • Sammen med håndverkere ser vi på skader i laftverket og kledningen for å planlegge neste års arbeid. Det samme gjelder vinduer i hus II og hus III.

 • Opprydding ute.

Uke 40

 • Blikkenslager ferdigstiller arbeid med piper, luftekanal og beslag mellom hus 2 og 3.

 • Taktekking hus 2 og 3 fortsetter.

 • Forsterkning av takås i hus 3.


Uke 41

 • Takarbeid ferdigstilles.

 • Restaurering av vinduer i hus 3.

 • Fredag 14.10 fjernes stillaser.

 • Opprydding ute.


Uke 42

 • Gravearbeid på nordsiden av hus 2 og 3 samt vestsiden av hus 3.