Hvordan kan du bidra?

Biermannsgården har fått midler til å starte arbeidet med å sette i stand de verneverdige husene. Hvis du har innspill til hvordan vi kan finansiere de resterende 1/3 av beløpet som trengs for å få til en full istandsetting, eller har aktiviteter du vil teste ut eller på annen måte ønsker å engasjere deg vil vi gjerne høre fra deg! Vi kommer til å invitere til dugnad i Biermannsgården 9 og 10 august. Meld deg gjerne på!

Istandsettingsarbeidet starter i august 2022. I 2022 vil det være fokus på takarbeider og drenering. Dette vil også omfatte kutting av trær og vegetasjon som står inn mot husveggene. Det vil fortsatt være mulig å leie plass i huset for å gjennomføre åpne aktiviteter for målgruppen barn og unge.

Send oss en e-post på
biermannsgarden@socentral.no. Du får da kontakt med Mette Øinæs Habberstad og Sofie Furu i SoCentral.