Hvordan kan du bidra?

Biermannsgården har fått midler til å starte arbeidet med å sette i stand de verneverdige husene. Hvis du har innspill til hvordan vi kan finansiere de resterende 1/3 av beløpet som trengs for å få til en full istandsetting, eller har aktiviteter du vil teste ut eller på annen måte ønsker å engasjere deg vil vi gjerne høre fra deg!

Frem til istandsettingsarbeidet starter (det jobbes med detaljering av istandsettingsprosjektet inkludert tidslinje) vil det være mulig å leie plass i huset for å gjennomføre åpne aktiviteter for målgruppen barn og unge.

Send oss en e-post på
biermannsgarden@socentral.no. Du får da kontakt med Mette Øinæs Habberstad og Sofie Furu i SoCentral.