Bakgrunn


Prosjektet skal utvikle en økonomisk bærekraftig driftsmodell som kan gi en langsiktig stabil drift av et nabolagshus for barn og unge. Prosjektet har også i oppgave å skaffe midler til rehabilitering av den verneverdige eiendommen.  Til nå har vi fått 7,4 millioner av Sparebankstiftelsen DNB og 500 000 kr fra stiftelsen UNI til istandsetting av husene. Fortidsminneforeningen leder istandsettingen, som går over en tre års periode fra 2022 - 2025.  

Høsten 2021 gjennomførte vi en pilot der vi testet en rekke aktiviteter for målgruppen barn og unge. Erfaringene fra denne piloten tar vi med oss i utviklingen av driftsmodellen for et Biermannsgården i full drift, som en inkluderende møteplass for barn og unge på Sagene. 

Hvem står bak prosjektet? 

Biermannsgården er eid av De Biermannske legater. Styret i De Biermannske legater ønsker å utvide aktiviteten på huset og har inngått et samarbeid med SoCentral for å få til dette. SoCentral er et ideelt selskap som jobber for et mer bærekraftig samfunn. 

Utviklingsrådet for prosjektet har medlemmer fra Fortidsminneforeningen, Løkkebakken Vel og nabolaget, legatets styre Oslo Museum og Sagene bydel.


Prosjekt Biermannsgården støttes av Sparebankstiftelsen DNB og BUfDir.